Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє щодо всієї інформації, яку 3352509923 (номер податкового рахунку), може отримати про користувача під час використання ним сайту banyahat.com (надалі - "Сайт").

Використання Сайту означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримують і обробляють Сайт.

1.1 В рамках цієї Політики під "персональною інформацією користувача" розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно під час залишення заявки, здійснення покупки, реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сайтами в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, зокрема IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса сторінки, яка запитується.

1.1.3 Дані, які надаються Сайту, з метою здійснення надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів Сайту, відповідно до діяльності цих ресурсів:
- прізвище
- ім'я
- адреса електронної пошти
- номер телефону
- посилання на персональний сайт або соцмережі

1.2 Ця Політика застосовна тільки до Сайту і не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті. На таких ресурсах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3 Сайт у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формах цього ресурсу, і підтримують цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

2.1 Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів Сайту.

2.2 Персональну інформацію користувача можна використовувати в таких цілях:

2.2.1 Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з сайтом

2.2.2 Надання користувачеві персоналізованих послуг і сервісів, товарів та інших цінностей

2.2.3 Зв'язок з користувачем, зокрема надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача

2.2.4 Поліпшення якості Сайту, зручності їх використання, розробка нових товарів і послуг

2.2.5 Таргетування рекламних матеріалів

2.2.6 Проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних

2.2.7 Передача даних третім особам, з метою здійснення діяльності ресурсу (наприклад, доставка товару кур'єром, транспортною компанією та інші)

2.2.8 Укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів з фізичними, юридичними особами, індивідуальними підприємцями та іншими особами, у випадках, передбачених чинним законодавством та/або Статутом підприємства.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1 Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2 Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3 Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди, що виразилася в наданні таких даних;

3.3.2 Передача необхідна в рамках використання користувачем певних Сайтів, або для надання товарів та/або надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передавання передбачене російським або іншим застосовним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури

3.3.4 З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду користувача Сайту.

3.4 При обробці персональних даних користувачів Сайту керуються Закон України "Про персональні дані".

4. зміна користувачем персональної інформації

4.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на
адресу адміністрації Сайту одним із таких способів:
- Телефон: +380 93 705 968
- E-mail: hat.banya@gmail.com

4.2 Користувач може в будь-який момент, відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації Сайту одним з таких способів:
- Телефон: +380 93 705 9688
- E-mail: hat.banya@gmail.com

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів:

Сайт вживає необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

6.1 Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2 До цієї Політики та відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

7.1 Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти на адресу адміністрації Сайту одним із таких способів:
- Телефон: +380 93 705 9688
- E-mail: hat.banya@gmail.com